Prodej pozemku Ostrava 1

Populární 

 Pozemky / Posted 11 měsíci ago

278,000.00 Kč

 


Kraj Ústecký kraj
Okres Teplice
Stav dražby Upuštěná
Typ dražby Exekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby 150EX999/11
Začátek dražby 31.12.2018 00:00
Konec dražby 31.12.2018 00:00

Dražebník

Exekutorský úřad Kladno, Kučera Petr, JUDr. Ing.
nám. Starosty Pavla 5, 272 01 Kladno

Kontaktní osoba

Petra Inderholzová
telefon: +420 314 004 567 – 570,
petra.inderholzova@eukladno.cz

Úřední hodiny

Pondělí 10:00 – 11:30 13:30 – 15:00
Úterý 10:00 – 11:30 13:30 – 15:00
Středa 10:00 – 11:30 13:30 – 15:00
Čtvrtek 10:00 – 11:30 13:30 – 15:00
Pátek 10:00 – 11:30 13:30 – 15:00

Nejnižší podání 278.000 Kč
Výsledná cena (odhadní) 417.000 Kč
Minimální výše příhozu 10.000 Kč
Dražební jistota 80.000 Kč
Bankovní účet dražebníka 107-1357220297/0100
Variabilní symbol 99911
Specifický symbol RČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o neoplocený pozemek bez trvalých porostů, přístupný po nezpevněné komunikaci. Pozemek je veden jako orná půda, avšak dle vyjádření Obecního úřadu Rtyně nad Bílinou je v souladu s platným územním plánem určen k zastavění objektem pro individuální bydlení. Nachází se pouhých 30 m od nejbližších rodinných domů, kde je možnost napojení na přípojky inženýrských sítí. Pozemek parcelní číslo 92/3, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, pro obec Rtyně nad Bílinou, katastrální území Rtyně nad Bílinou, na listu vlastnictví č. 378.

Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.

Contact details

Pozemek parcelní číslo 92/3, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, pro obec Rtyně nad Bílinou, katastrální území Rtyně nad Bílinou, na listu vlastnictví č. 378.Moravskoslezský kraj - Pozemky

Contact this listing owner

Close Menu
×
×

Cart